Het project Extracts by Nature komt voort uit een toenemende wereldwijde trend voor de opbouw van een nieuwe drankencategorie, waarbij het gezondheidsaspect centraal staat evenals de noodzaak naar een circulaire en duurzame economie. Deze trends hebben vanzelfsprekend hun impact en mogelijkheden voor de sectoren Agrofood en Logistiek. Door regionaal een circulaire ketensamenwerking te realiseren, die schaalbaar en te dupliceren is, is de impact van dit project langdurig, regio overstijgend en potentieel grensoverschrijdend.

INSPELEN OP NIEUWE TRENDS

Nieuwe trends op het gebied van voedsel en gezondheid laten de afgelopen jaren in toenemende mate een verschuiving in de vraag naar dranken vanuit de consument zien. Zowel voor thuisconsumptie als in de horeca. Deze verschuiving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

  • Veranderd consumentengedrag i.r.t. duurzaamheid en gezondheid
  • Nieuwe inzichten met betrekking tot de impact van alcoholgebruik
  • Nieuwe inzichten met betrekking tot suiker bevattende dranken zoals fruitsappen, smoothies en frisdranken
  • Veranderende perceptie omtrent kunstmatige zoetstoffen in (fris)dranken onder consumenten

Binnen de horeca zorgen deze trends voor een toenemende behoefte aan meer variatie in alcoholvrije/alcoholarme dranken. Dit geldt tevens voor dranken met een laag suikergehalte en/of zonder zoetstoffen. Deze zogeheten volwassen (fris)dranken vormen kansen voor West-Brabantse foodketens om lokaal in de regio, maar ook daarbuiten, te produceren en distribueren.

Hoewel er door internationale foodproducenten en brouwerijen volop wordt ingezet op deze verschuiving, is het voor lokale producenten lastig om volwassen dranken – inspelend op bovengenoemde trends – te produceren. Het produceren van deze dranken heeft een complexere en langere ontwikkeltijd dan de productie van alcohol – en/of suikerhoudende dranken. Volwassen dranken (en de daarin werkzame stoffen) worden vaak geproduceerd met behulp van lokale ingrediënten. Op deze manier wordt een behoefte vervuld die vanuit een niche markt in staat is om de concurreren met de producenten die op de internationale markt actief zijn.

ONS DOEL

Het project Extracts by Nature heeft als doel de ontwikkeling van een destillatieproces waarbij essentiële stoffen uit reststromen worden geëxtraheerd ter verrijking van gezonde dranken en voedsel. Om dit proces te optimaliseren wordt binnen het project een volwassen frisdrank ontwikkeld, waarbij de aroma’s en werkbare stoffen d.m.v. het destillatieproces uit andere agrofoodketens wordt hergebruikt.

Onderdeel van deze doelstelling is dat de te realiseren Supply Chain voor dit proces vrij schaalbaar en circulair is. Door deze eigenschappen kan deze keten de uiteindelijke basis vormen van een nieuwe brouwerij in West- Brabant. De te ontwikkelen processen, componenten en kennisvragen zijn toepasbaar voor andere brouwerijen binnen en buiten de regio. Hierdoor ontstaat er toegevoegde waarde voor alle partijen binnen deze samenwerking, van de telers tot de horeca en kennisinstelling(en).

LEES MEER

Veelbelovende resultaten!

In 2022 is met het consortium van Extracts by Nature, bestaande uit MKB-ondernemers in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences, hard gewerkt aan de ontwikkeling van een destillatieproces waarbij essentiële stoffen (geur-, smaak- en werkzame stoffen) uit reststromen worden geëxtraheerd, ter natuurlijke en duurzame verrijking van gezonde dranken en voedsel.

Lees meer »

Gezonde frisdrank bestaat echt!

Gedurende 2022 gaat een breed consortium van MKB ondernemers in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences aan de slag met het innovatieve project Extracts by Nature.

Lees meer »

VOLG ONS