Veelbelovende resultaten!

Gepubliceerd op 29 december 2022 om 11:07

In 2022 is met het consortium van Extracts by Nature, bestaande uit MKB-ondernemers in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences, hard gewerkt aan de ontwikkeling van een destillatieproces waarbij essentiële stoffen (geur-, smaak- en werkzame stoffen) uit reststromen worden geëxtraheerd, ter natuurlijke en duurzame verrijking van gezonde dranken en voedsel.

De resultaten zijn onderverdeeld in een aantal onderwerpen namelijk:

  • Onderzoek naar het basisproces
  • Productie en distributieonderzoek
  • Opschaling van productie en distributie
  • Consumenteninformatie
  • Voorzetting en doortonwikkeling
  • Disseminatie van bevindingen en resultaten

 

ONDERZOEK BASISPROCES

In samenwerking tussen Kruidenaer, Local Tea, RKI en Mill Street Food zijn de beoogde reststromen gerealiseerd van waaruit de essentiële stoffen worden geëxtraheerd. Vervolgens hebben er in samenwerking met HZ University onderzoeken en analyses plaatsgevonden naar de overdracht van werkzame-, smaak- en geurstoffen naar het eindproduct door middel van het extractieproces. Naast de reststromen van thee en kruiden vanuit de projectpartners Kruidenaer en Local Tea is hier ook onderzoek gedaan naar reststromen van derde partijen buiten het consortium. Het betreft hier sinaasappels, frambozen en bramen.

 

In deze onderzoeken is aangetoond welke aminozuren en werkzame stoffen bij het gebruik van verschillende dragers hun weg vinden naar het eindproduct. Een belangrijk onderdeel hiervan is de toepassing van verschillende zuren (bijvoorbeeld appelzijn) en temperaturen. Omdat HZ University veel ervaring heeft met de toepassing van, en de werkzame stoffen in zeewier, is dit ingrediënt gebruikt als referentiekader binnen de analyses. Tevens zijn binnen dit onderzoek meerdere variabelen binnen het extractieproces getoetst om te komen tot de optimale procesmethodiek. Deze resultaten hebben een zeer grote bijdrage gehad in het bepalen van de juiste ontwikkelrichting voor het consortium en de producten die we trachtten te realiseren.

 

 

Verder is een smakenpallet ontwikkeld waarbinnen op het moment van schrijven 80 geverifieerde smaken beschikbaar zijn voor brouwerijen. Tevens zijn van deze 80 smaken, 12 smaken geschikt voor de productie van gezonde frisdranken. Hierbij moet gedacht worden aan natuurlijke smaken als kamille, citroen verbena, berk, pijnboom, den, vijg, etc. Hierbij is ook gekeken naar smaken en ingrediënten die een antiseptische werking hebben zoals onder andere tijm, basilicum, salie, rozemarijn.

 

Een belangrijk onderdeel van de projectresultaten is de ontwikkeling van een Sustainable Shelf-stable product. Binnen het project zijn er meerdere methodieken en testseries aan te pas gekomen om te komen tot een geoptimaliseerd product. Uit de testresultaten is een helder beeld naar voren gekomen met welke verpakkingssoorten geschikt zijn en welke minder geschikt.

 

Bij aanvang van het project is de doelstelling geweest om de eventuele toepassingen van niet vergistbare suikers te onderzoeken. Dit omdat de toepassing van niet vergistbare /opneembare suikers een belangrijke voorwaarde is voor gezonde en tegelijkertijd marktconform houdbare frisdranken. De haalbaarheidsstudie die binnen het project is uitgevoerd heeft boven verwachting goede resultaten opgeleverd, waardoor er in de verdere doorontwikkeling van de producten gebruik zal worden gemaakt van de niet vergistbare suikers.

 

PRODUCTIE- EN DISTRIBUTIEONDERZOEK

Met 5 brouwerijen zijn testproducties gedraaid voor het gebruik van extracten binnen het productieproces van dranken zoals (alcoholvrij) bier en kombucha. Naast de positieve reacties van zowel de producent als consument omtrent de smaak van het eindproduct zijn er door de brouwerijen ook positieve neveneffecten ondervonden bij het gebruik van de extracten. Het betreft hier voornamelijk de energiebesparing, dit door de verkorting van de productieprocessen. Tevens zijn er door het gebruik van de extracten lagere opslagkosten, minder transport benodigd en wordt een hogere omloopsnelheid gerealiseerd. De brouwerijen zijn dan ook enthousiast over het gebruik van bijvoorbeeld het hoppe extract dat een reductie in tijd voor de schoonmaak van hopketels bewerkstelligt. Ook biedt het extract een goed alternatief voor de grondstof hop, wat in recente tijden een grote prijsstijging doormaakt. Tot slot kan er door het gebruik van de extracten in het productieproces 200 kilogram waste per batch bespaard worden. Voor het onderzoek naar de distributieketen zijn de eerste proefproducten, onder de naam PANA-C, in fles en blik geproduceerd bij Kampen Drinks. Deze verpakkingen zijn toegepast voor het bepalen van de business case omtrent het opschalen van productie en distributie.

 

OPSCHALING VAN PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE

Door een groep van zes studenten is onder andere onderzoek gedaan naar de marktbehoefte van aroma extracten en op welke wijze productieprocessen geoptimaliseerd kunnen worden door middel van extracten. Hierbij is geconcludeerd dat het toepassen van extracten in productieprocessen van dranken een positief effect heeft op de flexibiliteit en het reduceren van tijd en opslagkosten. Tevens is mogelijke behoefte van consumenten naar gezonde dranken vergaard door middel van het uitzetten van enquêtes. Aan de hand van de reacties van de respondenten kan geconcludeerd worden dat er interesse in frisdranken op basis van natuurlijke aroma’s en daarbij dat deze interesse vanwege het gezondheidsaspect vooral vanuit jongeren komt.

Tevens is als onderdeel van de opschaling van productie en distributie een tool ontwikkeld om verschillende nieuwe destillatiemachines kostentechnisch met elkaar te vergelijken.

 

CONSUMENTENINFORMATIE

Op gebied van communicatie wordt op het moment van schrijven met een externe partij gekeken naar de toegevoegde waarde voor horeca waarbij specifiek gekeken wordt naar serveer- en receptinformatie. Gedurende de projectperiode is samen met biologische kruidenteler Puur Aroma - Margraten onderzoek gedaan naar de toepassing van food pairing. Hierbij is concreet gekeken hoe nutriënten samengebracht konden worden met een frisdrank in combinatie met powersalades. Deze powersalades zijn opgebouwd uit fytonutriënten oftewel bioactieve stoffen zijnde voedingsstoffen die uitsluitend in plantaardige voeding voorkomen. De recepturen zijn hierbij dusdanig opgebouwd dat de fytonutriënten het volledige spectrum bevatten aan wat het menselijk lichaam per dag nodig heeft.

 

OPVOLGING EN VOORZETTING

Op basis van de positieve projectresultaten, nieuwe inzichten en de goede samenwerking binnen consortium zijn er concrete plannen om het consortium de komende periode uit te breiden, nieuwe kennis- en onderzoeksvragen te definiëren en verdere financieringsbronnen te vinden. Gedurende dit project is aangetoond dat deze samenwerking grote potentie heeft en dat het structureren van de samenwerking in de vorm van projecten positief bijdraagt aan de continuering hiervan. Om deze reden wordt gekozen om als vervolgtraject een nieuw project op te starten. Tevens zal er op korte termijn geïnvesteerd worden in nieuwe productieapparatuur om de groei te kunnen maken van kleine “keukentafel” productie batches naar kleine serie producties. Dit op basis van de inzichten en positieve resultaten, voortkomend uit dit project.

REGIO WEST-BRABANT ONDERZOEK & ONTWIKKELFONDS

De realisatie van dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant.

IN SAMENWERKING MET: